kontakt

Skład komisji konkursowej

O przyznaniu Nagrody decyduje Komisja, powołana wspólnie przez JM Rektora Akademii oraz Fundatorów, w następującym składzie: